Privacy Beleid

Atelier Pallasart is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Algemeen

atelier Pallasart, met maatschappelijke zetel te Ploegstaart 1, 3010 Kessel-Lo en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0862.886.462. De zaakvoerster is de Functionaris Gegevensbescherming van Pallasart en zij is te bereiken via petra@pallasart.be. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en respecteren onze klanten en willen zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met je gegevens gebeurt in een veilige omgeving. Je hebt altijd zelf controle over je persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over welke gegevens Pallasart verzamelt, waarom en hoelang.
Pallasart nodigt je uit de tijd te nemen om ons Privacy beleid goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de producten en diensten van Pallasart.

Toepassing

Dit Privacy Beleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Pallasart website(s). De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Pallasart streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Pallasart je persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Pallasart je graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pallasart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pallasart.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pallasart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je bestelling
– Het afhandelen van je betaling
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Geen geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pallasart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
We delen je persoonsgegevens niet met derden enkel als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de webshop van Pallasart. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens zeer ernstig. Wanneer je een account aanmaakt of een bestelling plaatst, wordt er gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer. Het hele bestel- en betalingsproces loopt over een beveiligde verbinding (https). Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pallasart.be.

Cookies

Pallasart gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.